اسلایدشو

کیفیت آب و تاثیر آن بر عملکرد آفتکش‌ها

کیفیت آب و تاثیر آن بر عملکرد آفتکش‌ها

کاربرد موثر آفت کش‌ها مستلزم توجه به عواملی است که بر عملکرد آفت کش‌ها تاثیر می گذارند. توجه به دستورالعمل ارائه شده برچسب آفتکش، انتخاب سمپاش مناسب و کالیبراسیون دقیق سمپاش، زمان صحیح کاربرد و عواملی هستند که در رسیدن به نتیجه مطلوب به ما کمک می کنند. در این میان یکی از عواملی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد کیفیت آب مورد استفاده در زمان سمپاشی است. کیفیت آب مانند میزان اسیدیته و مواد معدنی حل شده در آن میتواند بر مواد موثره و همراه آفتکش ها تاثیر گذاشته و در نتیجه کارایی آفت کش ها را تحت تاثیر قرار دهد.

سختی آب می تواند با اثر روی بر روی آفت کش ها، اثرات منفی در کارایی آن ها داشته باشد. همانطور که در آهن ربا قطب های مخالف همدیگر را جذب می کنند، مولکول های آفت کش با بار منفی به یون های با بار مثبت مانند یون های آهن، کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت جذب می شوند. پیوند آفت کش ها با این مواد معدنی مولکول هایی را می سازد که دیگر نمی توانند و یا با سرعت بسیار پایین تر وارد بدن آفت و یا گیاه هدف می شوند و در نتیجه این فرآیند باعث اختلال در فعالیت بیوشیمیایی آفت کش می شوند. این پیوند در موارد زیادی باعث رسوب مواد موثره آفت کش در مخزن سمپاش و یا موجب انسداد نازل سمپاش می شود.

اسیدیته یا pH آب نیز یکی از فاکتورهای تاثیر گذار بر کیفیت آفت کش های محلول در آب است. میزان بالای pH و سختی آب به همراه هم سبب کاهش اثر بخشی آفت کش ها می شود. میزان بالای pH سبب تجزیه آفت کش شده و غلظت بالای کاتیون ها در این مرحله با عوامل تجزیه شده آفت کش اتصال برقرار می کند که مجموعا سبب کاهش اثر بخشی آفت کش روی گیاه هدف خواهد شد. عموما برای آفت کش ها pH آب بین 7-4 مناسب است. برخی از حشره کش ها و قارچکش ها به هیدرولیز قلیایی حساس هستند. برخی از گروه های حشره کش در محیط های قلیایی از نوعی برهمکنش به نام هیدرولیز قلیایی نشان می دهند که موجب کاهش میزان تاثیر ماده موثره حشره کش می گردد. سرعت این هیدرولیز بستگی به ماهیت شیمیایی حشره کش، pH مخلوط آب و حشره کش و طول زمانی که آفت کش در تماس با آب مورد نظر است، دارد.

اصلاح شرایط و کیفیت آب سمپاشی:

ذرات جامد معلق در آب

اینکه آب مورد استفاده برای سمپاشی از یک چاه و یا منبع آب سطحی باشد، وجود ذرات معلق در آن می تواند منشا مشکلاتی از جمله برای دستگاه سمپاش باشد. برای رفع این مواد جامد می توان از روش رسوب گذاری و یا صاف کردن استفاده نمود. در روش رسوب گذاری آب مواد استفاده برای مدتی بلااستفاده می ماند تا ذرات معلق در آن ته نشین شوند. در روش صاف کردن، آب مورد نظر از فیلترهایی به منظور جدا کردن ذرات جامد معلق در آن عبور داده می شود.

مواد معدنی حل شده در آب

به منظور بررسی کیفی آب می توان از آزمایشگاه های کنترل کیفی آب و یا کیت هایی که بدین منظور در بازار وجود دارند استفاده نمود. معمولا سازمان های آب و یا مراکز بهداشت، پایش های منظمی برای اطلاع از کیفیت آب مناطق تحت پوشش خود انجام می دهند. در این حالت می توان بدون هزینه از اطلاعات موجود آن ها برای اطلاع از کیفیت آب مورد استفاده برای سمپاشی استفاده نمود. بعضی از فرمولاسیون های آفت کش ها دارای اصلاح کننده های آب در خود هستند که باعث می شود بتوانند با شرایط متفاوت آب تطابق داشته باشند. اما تعداد زیادی از آفت کش های فرموله شده فاقد این مواد بوده و نیازمند بکارگیری اصلاح کننده های آب هستند. در شکل زیر برخی از کیت ها و ابزارهای مجود در بازار به منظور اندازه گیری pH و Ec را مشاهده می کنید.