اسلایدشو

سیکوگرین، محصولی جدید از شرکت الماس سرشت آریا

سیکوگرین، محصولی جدید از شرکت الماس سرشت آریا

شرکت الماس سرشت آریا، از جدیدترین محصول خود رونمایی می‌کند. کودهای خارجی سیکوگرین محصول کشور بلژیک، توسط این شرکت وارد و به بازار ایران عرصه می‌شود.

شرکت الماس سرشت آریا، ۴ کود کامل NPK و با مقدار درصدی‌های زیر:

از شرکت سیکو بلژیک وارد می‌کند.

 

  1.  کود ۱۰-۵۲-۱۰

SICOGREEN®-B ECONOMY NPK 10-52-10 + CTE

 

کودی کامل با درصد بالای فسفر مناسب برای رشد ریشه‌ها و جذب بهتر سایر عناصر. نیتروژن این محصول به دو فرم اوره و نیترات بوده و گیاهان قادر خواهند بود فرم نیتروژن موردنیاز خود را به‌راحتی جذب نمایند. عناصر میکرو به‌صورت کلاته با EDTA بوده که سبب پایداری این عناصر در خاک می‌گردد. این کود را می‌توان به‌صورت محلول‌پاشی و آبیاری استفاده کرد.

تجزیه ضمانت شده: برحسب  وزنی به وزنی (W/W)

نیتروژن کل  (N)

۱۰%

نیتروژن به فرم نیترات (N-NO3)    

۱%

نیتروژن به فرم اوره (N-NH2)

۹%

فسفر قابل‌استفاده (P2O5)

۵۲%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

۱۰%

بُر محلول

۰.۰۱%

مس کلاته با EDTA

۰.۰۰۷۵%

آهن کلاته با EDTA

۰.۰۲۶%

منگنز کلاته با EDTA

۰.۰۳۲%

روی کلاته با EDTA

۰.۰۲۳%

 

  • دستورالعمل مصرف:

کود آبیاری: ۲ گرم در لیتر در آب آبیاری

محلول‌پاشی: ۶-۲ کیلوگرم در هکتار (۳-۲ مرتبه)

 

 

  • نکات مهم و قابل‌توجه:

میزان حلالیت این محصول وابسته به دمای آب بود و بهترین دما ۲۰ درجه سانتیگراد است.

در دمای بین ۳۵-۵ درجه سانتیگراد و در مکان خنک و خشک با هوادهی مناسب نگهداری شود.

در مکان‌های سرد و خشک و به‌دوراز نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

محلول‌پاشی در روزهای گرم بهتر است در زمان خنکی هوا (عصرگاه) و در روزهای سرد (در گرم‌ترین زمان) صورت پذیرد.

در زمان گلدهی استفاده نشود.

 

 

  • خاصیت اختلاط:

دارای قابلیت اختلاط با سایر کودها، بهتر است قبل از آن در مقدار کم تست شود.

در هنگام اختلاط بهتر است در ابتدا این کود را به تانکر محلول‌پاشی اضافه کرده و پس از مخلوط شدن سایر کودها را به آن اضافه کنید.

از مخلوط کردن این محصول با ترکیبات کلسیمی خودداری کنید.

به‌منظور مخلوط کردن با سموم، ابتدا به مقدار کم اختلاط صورت بگیرد.

 

 

 

 

 

2. کودهای 36-12-12:

 

SICOGREEN®-B ECONOMY NPK 12-12-36 + CTE

 

کودی کامل با درصد بالای پتاسیم مناسب برای سایز گرفتن و رنگ‌گیری میوه‌ها. نیتروژن این محصول به سه فرم اوره، نیترات و آمونیوم بوده و گیاهان قادر خواهند بود فرم نیتروژن مورد نیاز خود را به‌راحتی جذب نمایند. عناصر میکرو به صورت کلاته با EDTA بوده که سبب پایداری این عناصر در خاک می‌گردد. این کود را می‌توان به‌صورت محلول‌پاشی و آبیاری استفاده کرد.

 

تجزیه ضمانت شده: برحسب  وزنی به وزنی (W/W)

نیتروژن کل  (N)

۱۲%

نیتروژن به فرم نیترات (N-NO3)    

۸%

نیتروژن به فرم آمونیوم (N-NH4)               

۲%

نیتروژن به فرم اوره (N-NH2)

۲%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

۱۲%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

۳۶%

بُر محلول

۰.۰۱%

مس کلاته با EDTA

۰.۰۰۷۵%

آهن کلاته با EDTA

۰.۰۲۶%

منگنز کلاته با EDTA

۰.۰۳۲%

روی کلاته با EDTA

۰.۰۲۳%

 

  • دستورالعمل مصرف:

کود آبیاری: ۲ گرم در لیتر در آب آبیاری

محلول‌پاشی: ۶-۲ کیلوگرم در هکتار در ۲۰۰-۱۰۰ لیتر آب (۲ الی ۳ مرتبه بایستی تکرار شود)

 

 

  • نکات مهم و قابل توجه:

میزان حلالیت این محصول وابسته به دمای آب بود و بهترین دما ۲۰ درجه سانتیگراد است.

در دمای بین ۳۵-۵ درجه سانتیگراد و در مکان خنک و خشک با هوادهی مناسب نگهداری شود.

در مکان‌های سرد و خشک و به دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

محلو‌ل‌پاشی در روزهای گرم بهتر است در زمان خنکی هوا (عصرگاه) و در روزهای سرد (در گرمترین زمان) صورت پذیرد.

در زمان گل‌دهی استفاده نشود.

 

 

  • خاصیت اختلاط:

دارای قابلیت اختلاط با سایر کودها، بهتر است قبل از آن در مقدار کم تست شود.

در هنگام اختلاط بهتر است در ابتدا این کود را به تانکر محلول‌پاشی اضافه کرده و پس از مخلوط شدن سایر کودها را به آن اضافه کنید.

از مخلوط کردن این محصول با ترکیبات کلسیمی خودداری کنید.

به منظور مخلوط کردن با سموم، ابتدا به مقدار کم اختلاط صورت بگیرد.

 

 

 

 

 

 3 - کودهای 20-20-20:

 

SICOGREEN®-B ECONOMY NPK 20-20-20 + CTE

 

کودی کامل مناسب برای بهبود رشد رویشی درختان میوه، سبزی و صیفی‌جات و مزارع. نیتروژن این محصول به سه فرم اوره، نیترات و آمونیوم بوده و گیاهان قادر خواهند بود فرم نیتروژن موردنیاز خود را به‌راحتی جذب نمایند. عناصر میکرو به‌صورت کلاته با EDTA بوده که سبب پایداری این عناصر در خاک می‌گردد. محلول‌پاشی این کود نسبت به کودآبیاری آن به‌خصوص در خاک‌های اسیدی و آهکی ارجحیت دارد.

 

تجزیه ضمانت شده: برحسب  وزنی به وزنی (W/W)

نیتروژن کل  (N)

۲۰%

نیتروژن به فرم نیترات (N-NO3)    

۵.۴%

نیتروژن به فرم آمونیوم (N-NH4)               

۴%

نیتروژن به فرم اوره (N-NH2)

۱۰.۶%

فسفر قابل‌استفاده (P2O5)

۲۰%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

۲۰%

بُر محلول

۰.۰۱%

مس کلاته با EDTA

۰.۰۰۷۵%

آهن کلاته با EDDHSA

۰.۰۲۶%

منگنز کلاته با EDTA

۰.۰۳۲%

روی کلاته با EDTA

۰.۰۴%

 

دستورالعمل مصرف:

کود آبیاری: ۳-۲ گرم در لیتر در آب آبیاری

محلول‌پاشی: ۱ کیلوگرم برای ۲۰۰ لیتر در هر هکتار یا ۵ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر در هر هکتار (۲ الی ۳ مرتبه بایستی تکرار شود)

 

 

نکات مهم و قابل‌توجه:

میزان حلالیت این محصول وابسته به دمای آب بود و بهترین دما 20 درجه سانتیگراد است.

در دمای بین ۳۵-۵ درجه سانتیگراد و در مکان خنک و خشک با هوادهی مناسب نگهداری شود.

در مکان‌های سرد و خشک و به‌دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

محلول‌پاشی در روزهای گرم بهتر است در زمان خنکی هوا (عصرگاه) و در روزهای سرد (در گرم‌ترین زمان) صورت پذیرد.

در زمان گلدهی استفاده نشود.

 

 

خاصیت اختلاط:

دارای قابلیت اختلاط با سایر کودها، بهتر است قبل از آن در مقدار کم تست شود.

در هنگام اختلاط بهتر است در ابتدا این کود را به تانکر محلول‌پاشی اضافه کرده و پس از مخلوط شدن سایر کودها را به آن اضافه کنید.

از مخلوط کردن این محصول با ترکیبات کلسیمی خودداری کنید.

به‌منظور مخلوط کردن با سموم، ابتدا به مقدار کم اختلاط صورت بگیرد.

 

 

 

 

 کودهای 40-5-12:

 

SICOGREEN®-B ECONOMY NPK 12-5-40 + CTE

کودی کامل با درصد بالای نیتروژن که شامل سه فرم نیتروژن نیتراتی، آمونیومی و اوره‌ای است. این محصول دارای درصد بالایی از پاسیم بوده که سبب رسیدگی بهتر محصولات، رنگ‌گیری و افزایش توناژ می‌شود و دارای کلیه عنار ریزمغذی مورد نیاز گیاهان است. محلول‌پاشی این کود نسبت به آبیاری آن به‌خصوص در خاک‌های اسیدی و آهکی ارجحیت دارد.

 

تجزیه ضمانت شده: برحسب  وزنی به وزنی (W/W)

نیتروژن کل  (N)

12%

نیتروژن به فرم نیترات (N-NO3)    

3%

نیتروژن به فرم اوره (N-NH2)

9%

فسفر قابل‌استفاده (P2O5)

5%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

40%

بُر محلول

%01/0

مس کلاته با EDTA

0/0075%

آهن کلاته با EDDHSA

0/026%

منگنز کلاته با EDTA

0/032%

روی کلاته با EDTA

%023/0

 

دستورالعمل مصرف:

کود آبیاری: ۲ گرم در لیتر در آب آبیاری

محلول‌پاشی: ۲-۶ کیلوگرم در هر هکتار ر ۲ الی ۳ مرتبه

 

ویژگی‌ها:

افزایش رشد رویشی کانوپی گیاهان

افزایش سایز و اندازه میوه‌ها

رنگ‌گیری بهتر میوه‌ها

تأمین عناصر مورد نیاز گیاهان

 

 

نکات مهم و قابل‌توجه:

میزان حلالیت این محصول وابسته به دمای آب بود و بهترین دما ۲۰ درجه سانتیگراد است.

در دمای بین ۳۵-۵ درجه سانتیگراد و در مکان خنک و خشک با هوادهی مناسب نگهداری شود.

در مکان‌های سرد و خشک و به‌دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

محلول‌پاشی در روزهای گرم بهتر است در زمان خنکی هوا (عصرگاه) و در روزهای سرد (در گرم‌ترین زمان) صورت پذیرد.

در زمان گلدهی استفاده نشود.

 

خاصیت اختلاط:

دارای قابلیت اختلاط با سایر کودها، بهتر است قبل از آن در مقدار کم تست شود.

در هنگام اختلاط بهتر است در ابتدا این کود را به تانکر محلول‌پاشی اضافه کرده و پس از مخلوط شدن سایر کودها را به آن اضافه کنید.

از مخلوط کردن این محصول با ترکیبات کلسیمی خودداری کنید.

به‌منظور مخلوط کردن با سموم، ابتدا به مقدار کم اختلاط صورت بگیرد.